برندۀ مسابقۀ عکاسِ حیات وحشِ ۲۰۱۹ اثری با عنوانِ «لحظه» بود که لحظۀ رویارویی یک روباه و یک مارموت (موش خرما) از فلاتِ تبت است.

به گزارش  پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا» ، برندۀ مسابقۀ عکاسِ حیات وحشِ ۲۰۱۹ عکاسی از استان کینگقای چین با اثری با عنوانِ «لحظه» بود که در آن لحظۀ رویارویی یک روباه و یک مارموت (موش خرما) از فلاتِ تبت را ثبت کرده است. قابی که این عکاسِ چینی ثبت کرده ملغمه ای از ترس و طنز است که توجه را به درام و تنشِ ذاتِ طبیعت جلب می کند. عکس های ارسالی به این مسابقه از ۱۸ اکتبر در موزه ملی لندن به نمایش گذاشته خواهند شد.  برخی از عکس های ارسال شده به این مسابقه را مرور می کنیم:
زمستان مشترکِ پستانداران: لحظه
این عکس در اوایل بهار در فلاتِ تبت-کینگقای در کوه های کیلیانِ چین ثبت شده است. مارموت گرسنه بود. حیوان هنوز در خزِ زمستانی اش بود و مدت زمانِ زیادی از بیداریِ خوابِ زمستانیِ ۶ ماهه اش به همراه سایر اعضای کلونی در زیر زمین نمی گذشت. مارموت روباهی بی حرکت را در بیرون از لانه مشاهده کرد و به سایر همراهانش هشدار داد؛ اما روباه تا مدت ها هیچ عکس العملی نشان نداد و در وضعیتی که بود، باقی ماند. مارموت که احتمالاً فکر می کرد روباه مرده است، آرام از لانه بیرون آمد. در این «لحظه» روباه به سرعت می جهد و مارموت غافلگیر می شود. در یکی از عکسها سر مارموت در دهان روباه است. شاید این جدال به مرگ مارموت بینجامد. عکاس این عکس می گوید: «طبیعت همین است.»
Bao Yongqing/ چین
برندۀ پرترۀ حیوانات: چهرۀ فریب
به نظر شبیه مورچه است؛ اما پاهایش را بشمرید – و به آن پدیپالپ ها (پا های حسی) در دو طرف دندان های خمیده توجه کنید. عکاسِ این عکس مشغول ثبت تصاویری از مورچه های بافندۀ قرمز در منطقه حفاظت شده ببر در جنگل های گرمسیری هند در غرب بنگال بود ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار