سازمان هواشناسی: به دلیل وزش باد های جنوبی امروز دمای مناطق شمالی افزایش می یابد ولی برای فردا کاهش دما پیش بینی می شود. همچنین برای شمال شرقی و حاشیه زاگرس باران های پراکنده انتظار می رود.

دریافت 18 MB

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار