تهران (پانا) - هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی در حال برگزاری است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی در حال برگزاری است.
قاضی در ابتدا ضمن اعلام رسمیت و علنی بودن دادگاه از متهم دانیال زاده خواست برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.
متهم دانیال زاده ضمن قرارگیری در جایگاه، گفت: پرونده ای که به خاطر آن در اینجا ایستاده ام، پرونده ای در مورد به طبری است.
وی ادامه داد: ۵۹ مبایعه نامه وجود دارد و ۵۹ نفر از من ملک خریداری کردند که به دادگاه تقدیم می شود.
وی گفت: اتهاماتی وارد شد، گفتند در سال ۸۹ و ۹۰ پرونده داشتم. از نماینده دادستان خواهش می کنم پرونده را بدهند بازنگری شود. نماینده دادستان گفت از بانک ها تسهیلات گرفتم، وثیقه نداشته ام و گران نمایی کرده ام، اما تسهیلاتی که از بانک گرفتم معادل ۱۰ برابر آن، وثیقه گذاشتم.
دانیال زاده گفت: اگر بانک ها آمدند و گفتند من در ازای تسهیلات ۱۰۰ هزار تومان هم وثیقه ندادم هرچه گفتند به روی چشم، من به یکی از بانک ها ۲۴۰ میلیارد بدهکارم و ۱۰ هزار میلیارد از وثایقم در اختیار آن ها و در بورس است. تسهیلاتی که از بانک ها گرفته ام ۷۶۰، ۴۰۰ و ۲۴۰ میلیارد تومان است.
دانیال زاده ادامه داد: در سال ۸۷، ۵۶۰ میلیارد تومان ضرر کردم. در سال ۹۱ به کل سیستم بانکی ۵۱۹ میلیارد تومان بدهی داشتم و آن باعث شد که یا تسهیلات بگیرم یا نیرو ها را بیرون بی اندازم، اما این کار (بیرون انداختن نیروها) را ...

عناوین مهم خبری