استاندار اردبیل امروز در بازدید از پروژه 45 واحدی مسکن مددجویان که در شهرک اندیشه اردبیل حال احداث است گفت: خبرهای خوشی برای متقاضیان طرح ملی مسکن در راه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای اردبیل ؛استاندار اردبیل امروز در بازدید از پروژه 45 واحدی مسکن مددجویان که در شهرک اندیشه اردبیل حال احداث است گفت:
خبرهای خوشی برای متقاضیان طرح ملی مسکن در راه است.

سرخط اخبار