دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از تصویب مصوبه ای برای رفع محدودیت های صورت گرفته درباره واحدهای تولیدی دارای بدهی به تامین اجتماعی خبر داد و گفت: سازمان تامین اجتماعی و ادارات کل استانی در صورت تعیین تکلیف و یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر در تقسیط ۶۰ ماهه با دریافت سفته یا چک نسبت به رفع محدودیت ها اقدام کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از شاتا، میثم زالی (دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) گفت: به منظور ترغیب کارفرمایان به خودداری از تعدیل نیروی کار در بنگاه های تولیدی و پیشگیری از تبعات امنیتی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن و مدیریت تحمیل منابع مالی برای تامین منابع مورد نیاز پرداخت بیمه بیکاری، مصوباتی در ستاد باید به تصویب می رسید.
او ادامه داد: در این راستا باید تصمیماتی اتخاذ می شد تا در سال جهش تولید کمترین تعدیل نیروی کار را در واحدهای تولیدی داشته باشیم و در این جلسه، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با دعوت از سازمان تامین اجتماعی و همراهی این سازمان مصوبه خوبی تصویب شد.
زالی اضافه کرد: بر این اساس سازمان تامین اجتماعی و ادارات کل استانی این سازمان باید به استناد ماده ۴۶ قانون تامین اجتماعی در مرحله صدور اجراییه در صورت تعیین تکلیف بدهی و یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر در تقسیط ۶۰ ماهه توسط کارفرمایان مشمول تامین اجتماعی با دریافت سفته یا چک به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی نسبت به رفع محدودیت های صورت گرفته در خصوص رفع توقیف یا بازداشت اموال و دارایی ها، ممنوع الخروجی، انسداد حساب ها، کارت بازرگانی و تسهیلات بانکی اقدام کند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: پس از ابلاغ مصوبه توسط سازمان تامین اجتماعی به ادارات کل ...

سرخط اخبار