همزمان با فرا رسیدن روز حقوق بشر اسلامى، عصر سه شنبه۱۴ مرداد ماه، نشست حقوق بشر اسلامى با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و حقوقدانان در مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
سرخط اخبار