مهمترین اخبار مربوط به کرونا در روز پنجشنبه هفتم فروردین سال 99 را در این ویدئوی یک دقیقه ای ببینید.
سرخط اخبار