مهدی علی نژاد، معاون قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: استادیوم سبزوار مطابق با استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا ساخته شده است.
سرخط اخبار