ایسنا/خراسان رضوی یک راهنمای تورهای گردشگری گفت: تزریق نقدینگی و حمایت مالی از معیشت شاغلان، تا حدودی مانع فروپاشی کشورهای صاحب نام در زمینه گردشگری شده است.

محسن عبدی در گفت وگو با ایسنا در خصوص اقتصاد گردشگری در شرایط کرونایی و راهکارهای مقابله با آن اظهار کرد: به طور کلی، مهم ترین اقدامات کشورهای پیشرو در زمینه گردشگری برای حمایت از این صنعت، تزریق نقدینگی در مارکت گردشگری و حمایت مالی از معیشت شاغلان آن کشورها است که به سبب این اقدامات از فروپاشی صنعت گردشگری کشور خود جلوگیری کردند. برای آن که به صورت جزئی تر اقدامات صورت گرفته در خصوص صنعت گردشگری این کشورها را بیان کنیم، می توان به عنوان مثال به کشور ایتالیا اشاره کرد که در دوران شیوع ویروس کرونا، از گردشگری داخلی کشور خود بسیار حمایت کرده است؛ به گونه ای که برای شهروندان خود بن سفر در نظر گرفته و در کنار این اقدامات، پروتکل های بهداشتی را نیز رعایت می کردند.
وی خاطرنشان کرد: هم چنین می توان ترکیه را نام برد که اقدامات جالب توجهی انجام داده و از جمله اقدامات این است که درمان همه بیماران را فارغ از هرگونه نژادی بر عهده گرفت و امکانات انتقال شهروندان مقیم کشور خود را از سایر کشورها به داخل ترکیه فراهم کرد. علاوه بر این ها ترکیه نظام سلامت قوی داشته و همکاری خوبی میان وزارت بهداشت و فرهنگ و گردشگری این کشور ایجاد شده است. به این ترتیب توانستند برنامه ریزی داشته و صنعت گردشگری خود را حفظ کنند.
این راهنمای تورهای گردشگری بیان کرد: همان طور که می دانید ترکیه در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۰ میلیون گردشگر داشته و از کشورهای صاحب نام گردشگری به شمار می رود و فکر می کنم حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت این کشور در این حوزه فعالیت دارند. بنابراین جلوگیری از فروپاشی صنعت گردشگری برای آن ها اهمیت داشته است که خوشبختانه موفق به انجام این ...

سرخط اخبار