قاتل به وسیله اسلحه کلت مقتول را با چندین گلوله به قتل می رساند و از صحنه متواری می شود، اما به لحاظ بیم دستگیری با سرعت غیرمجاز حرکت می کند و لذا خودرو واژگون می شود.

میزان نوشت: دادستان عمومی و انقلاب بوشهر از قتل یک نفر درشهرستان بوشهر با اسلحه کلت خبر داد و گفت: قاتل از صحنه متواری می شود، اما به لحاظ بیم دستگیری با سرعت غیرمجاز حرکت می کند و خودرو واژگون می شود.
حسن پور، دادستان عمومی و انقلاب بوشهر درباره قتل در این شهر، افزود: این حادثه دو شب گذشته رخ داد و در پی یک اختلاف قدیمی شکل گرفت.
وی ادامه داد: قاتل به وسیله اسلحه کلت مقتول را با چندین گلوله به قتل می رساند و از صحنه متواری می شود، اما به لحاظ بیم دستگیری با سرعت غیرمجاز حرکت می کند و لذا خودرو واژگون می شود.
حسن پور تاکید کرد: قاتل به همراه دو نفر دیگر در خودرو حضور داشتند که بعد از واژگونی، خودرو دچار حریق می شود و قاتل به همراه یکی از همراهان فوت می کنند، اما نفر سوم دچار سوختگی شده و اکنون در بیمارستان بستری است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار