زنجان-نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش های فنی و حرفه ای باید به عنوان اصل مهم در توسعه اشتغال در کشور مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی طاهری بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از کارگاه های آموزشی مراکز فنی و حرفه ای با بیان اینکه مهارت آموزی در ایجاد اشتغال مولد و پایدار نقش موثری دارد، گفت: آموزش های فنی و حرفه ای باید به عنوان اصل مهم در توسعه اشتغال در کشورم ورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه آموزشه ای فنی و حرفه ای به عنوان عامل مهم در تربیت نیروی انسانی توانمند در حوزه های مختلف بخصوص حوزه صنعت مورد توجه است، افزود: باید بستر و فضای مناسب برای توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در استان توسعه یابد.
طاهری افزود: اگر زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات با قدرت تفکر، خلاقیت و دانش همراه شود، بسیاری از مشکلات و موانع بیکاری برطرف خواهد شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: مهارت آموزی در ایجاد اشتغال مولد و پایدار در توسعه ساختار زیربنایی استان نقش کلیدی و اساسی دارد و باید از این فرصت و ظرفیت برای توسعه صنعتی و کشاورزی استان استفاده ئکرد.
طاهری افزود: انعکاس صحیح و اصولی معنی و مفهوم کار و تولید در شرایط کنونی خواهیم توانست به بهترین شکل ممکن از ظرفیت، و توانمندی های موجود، در راستای ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای تولید ملی استفاده کنیم.
همچنین مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: ۱۴ مرکز آموزش فنی و حرفه ای در استان زنجان فعال است همچنین تعداد ۱۳۵ آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیز در استان زنجان آموزش های فنی و حرفه ای را به علاقمندان ارائه می دهند.
محمدرضا انصاری با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان یکی از متولیان اصلی نظام آموزش مهارت و فناوری در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز، سیاست ها، ...

عناوین مهم خبری