با بسته شدن دریچه های سد زاینده رود به دلیل کمبود آب، بار دیگر رودخانه زاینده رود خشک شد و ماهیان و آبزیان زیادی در حال تلف شدن هستند. شهروندان اصفهانی نیز از این فرصت استفاده کرده و با هر وسیله ای اقدام به صید ماهی می کنند. تا مقداری از آن ها را به استخرها منتقل کرده و مقداری هم برای مصرف به خانه ها برده می شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار