علی غلامی گفت: اصل پوشش، زن و مرد ندارد و قطعا گشت امنیت اخلاقی باید طبق قانون خودش با آقایان بدپوشش هم برخورد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی غلامی،  رئیس دانشکده معارف دانشگاه امام صادق(ع) در برنامه «بدون توقف» که در هفته اخیر به موضوع حجاب و عفاف اختصاص داشت در خصوص حضور جهانگردان خارجی در ایران گفت: ما نسبت به غربی ها یا افراطی هستیم یا تفریطی، یک تصوری داریم که هر که از غرب آمده به دنیال این است که شهوترانی کند، اما به خدا اینطور نیست، آنها هم آدمیزاد هستند، کاش چند دانشجوی مدیریت گردشگری تیم تشکیل داده و هر کدام با هزار توریست گفت وگو کنند و بپرسند خانمی که آمدی ایران را ببینی از اینکه چیزی سرت بندازی ناراحتی؟ قطعا ۹۷ درصد می گویند نه، اما جاده ها و هتل هایتان افتضاح بود.
این استاد حقوق در پاسخ به این سؤال که «چرا حکومت و گشت امنیت اخلاقی به پوشش مردان کاری ندارد» عنوان کرد: اصل پوشش، زن و مرد ندارد، ما نسبت به خانم ها و خانم ها نسبت به خودشان حق خودشان را ادا نکردند، ادبیات ما ادبیات مردانه شده در حالیکه اگر خانم ها وارد می شدند موضوع به این شکل پیش نمی رفت و ما باید از همان ابتدا صحبت می کردیم. حد حجاب این است که باید عورت را بپوشانیم و مفسده ایجاد نکنیم، عورت در عربی یعنی هر چیز آسیب پذیر مورد نگرانی، لذا بدن زن همه اش عورت است غیر از صورت و دست ها از مچ، بدن مرد همان میزانی که اگر مایو بپوشد عورت را پوشانده، پس یک آقا می تواند با مایو بیرون بیاید؟ نه، همان طور که خانمی نمی تواند خود را بپوشاند وعفاف نداشته باشد، چون هر دو ایجاد مفسده می کنند، پس آقایان هم باید لباسی بپوشند که جلب توجه نکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه قطعا گشت امنیت اخلاقی باید طبق قانون خودش با آقایان بدپوشش هم برخورد کند، اظهار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار