خودنمایی قشنگ خانوم ها در تهران+ عکس

برنا نیوز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴
چند روزی است پایتخت با مهمان های ناخوانده ای رو به رو شده مهمان های زیبایی که سال ها بود از آن ها خبری نبود. پروانه هایی که به گفته متخصصان افزایش سطح بارندگی های اخیر علت رشد آن ها بوده است. این پروانه ها "قشنگ خانوم" لقب گرفته اند، در حالی که برخی نگران خطرناک بودن این حجم از پروانه در سطح شهر شده اند کارشناسان محیط زیست تاکید کردند که این پروانه ها فقط زیبا هستند و خطری برای کشاورزی، انسان ها، و محیط زیست ندارند. پروانه هایی که این روزها در سطح شهر تهران هستند با نام علمی Vanessa cardui توانایی تطابق خود با شرایط مختلف اقلیمی را دارند و قادر به ادامه زندگی در شرایط سخت هستند. این عکس حاصل هنر سکینه سلیمی، عکاس خبرگزاری برناست.
سرخط اخبار