پس از دستور استاندار مرکزی در نشست قرارگاه پدافند زیستی استان مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهای غیر بومی به شهرهای استان مرکزی ارتش و سپاه با دایر کردن ایستگاههای بازرسی در ورودی شهر اراک ضمن بازگرداندن مسافران و خودروهای آنها را ضد عفونی می کنند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری