در نظر رهبر معظم انقلاب بنابر ادله معتبر دینی چند همسری مردان، مباح اما غیر مستحب است. از این روست که این جمله در بیان ایشان تکرار شده است که: «خدا یکی و محبت یکی و یار یکی»
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار