با تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، ورود افراد غیرساکن به شهرها ممنوع و مسافرت با قطار، هواپیما و اتوبوس محدود می شود
سرخط اخبار