کارگران در حال تعمیر و بازرسی قطار های راه آهن چین در پایانه می باشند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار