خواندنی ترین بخش مجله پرونده ای است که برای استاد روزنامه نگاری – دکتر صدرالدین الهی- تدارک دیده و اگر روزنامه نگار باشید و این مجموعه را نخوانید روزی احساس غبن خواهید کرد.

عصر ایران؛ سروش بامداد- مجلۀ «اندیشۀ پویا» مثل فصل نامۀ «نگاه نو» در همان صفحۀ نخست و در شناسنامه، هرگونه بازنشر و تکثیر و تجدید چاپ مطالب خود را بدون اجازۀ کتبی ممنوع و قابل پی گرد قانونی دانسته و به همین خاطر از بازنشر مطالب آن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی خبری نیست.
حتی وقتی که مانند سند ادعایی دربارۀ هزینۀ درمان احمد شاملو در لندن، سر و صدا می کند به اشارتی اکتفا می شود و این گونه نیست که کل یک مقاله را بشود در جایی بیرون مجله دید.
بدون این منع نیز قرار نبود بازنشر کنیم و در هفتمین معرفی ویژه نامه های نوروزی مطبوعات که به قصد ترغیب خرید و مطالعۀ آنها صورت می پذیرد سراغ «اندیشۀ پویا» رفته ام که در نوروزهای قبل که به سفر و دید و بازدید می گذشت نیز همراهم بود و در واقع پناهی تا از هیاهوها فاصله بگیری چه رسد به امسال که خانه نشین ایم و در قرنطینه.
رضا خجسته رحیمی سردبیر مجله کل سال 1398 را در یک عبارت توصیف کرده و روی جلد مجله آورده است:
« سال سیاهی بود. با سیل آغاز شد. به قربانیان "بدون تعداد" اعتراضات آبان رسید. با 176 قربانی سقوط هواپیما سوگوار شدیم و با رد صلاحیت های گسترده از انتخابات، جا ماندیم و اکنون نوبت دست و پنجه نرم کردن با قهر طبیعت و ویروس کروناست.»
در روی جلد تصویر احمدرضا احمدی نشسته به خاطر گزارشی از زندگی بی هیاهوی او و به بهانۀ ورود به هشتادمین سال زندگی. احمد رضا احمدی برای ما همچنان با خاطرۀ شیرین خوانش اشعار خصوصا « در شب سرد زمستانی» نیما به یاد می آید و نمی توان باور کرد که صاحب آن صدای گرم در آستانۀ 80 ایستاده باشد.
"یک فنجان اسپرسو" ی مریم شبانی هم در این شماره به گپ و گفت با نیکی کریمی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار