خربزه یکی از محصولات استان سمنان است و بیش از 80 درصد جالیزهای شهرستان سرخه در فصل تابستان به برداشت خربزه اختصاص دارد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار