سیل و خشکسالی های بیشتر در راه است

اعتماد آنلاین یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۷

اعتمادآنلاین|  سیل های بیشتر، خشکسالی های بیشتر و ایجاد مناطقی که دیگر برای زندگی مناسب نیستند، همه اینها شاید تصویری از آینده محیط زیست ایران، با افزایش دستکاری های انسان در طبیعت باشد.
در چند هفته گذشته سیل در ایران خسارت های زیادی به همراه داشته؛ 77 نفر جان خود را از دست داده اند، خانه های زیادی ویران شده اند، به جاده های زیادی خسارت وارد شده و... اما به نظر می رسد خبرهای بدتری هم در انتظار باشند. تحقیقات گروهی از محققان ایرانی و خارجی که در مجله نیچر منتشر شده، هشدار داده اند که دستکاری های انسان در طبیعت شاید منجر به افزایش سیل ها و خشکسالی های ایران در آینده باشد.
مطالعه «آینده اقلیم مفرط extreme)) در ایران» نشان داده اند که عامل افزایش چنین اتفاقاتی در ایران، تغییراقلیم و افزایش دمای کره زمین به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای است.
اثبات علمی یک واقعیت؛ تغییراقلیم، منجر به سیل و خشکسالی در ایران می شود
در واقع افزایش دمای کره زمین منجر به ایجاد تغییرات مختلفی در محیط زیست کره زمین شده و این می تواند پیامدهای مختلفی در مناطق مختلف داشته باشد. کریم عباسپور، محقق این تحقیق و دکترای علوم طبیعی، محقق و رئیس گروه خاک، آب های زیرزمینی و زباله در موسسه فدرال علوم و تکنولوژی مرتبط با آب سوئیس در رابطه با وضعیت چنین اقلیمی در ایران به خبرآنلاین گفت: «ایران به علت تنوع اقلیمی بسیار مقابل تغییراقلیم آسیب پذیر است. در اثر گرمایش جهانی، به طور کلی مناطق مرطوب ایران باران بیشتری دریافت می کنند، در حالیکه مناطق خشک با دوره های طولانی تر خشکسالی مواجه می شوند.»
پیشتر از این هم بارها بسیاری از محققان ایرانی نسبت به احتمال وقوع چنین ...