عکس های برگزیده روز از نگاه خبرگزاری های بین المللی.
سرخط اخبار