سخنرانی ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی

دفتر مقام معظم رهبری پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۲