مردم قزوین نیز دیروز همگام با سراسر کشور حماسه ای ماندگار خلق کردند. مردم نشان دادند مشکلات سد راه حمایت از نظام نخواهد بود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار