بابک خطی ‪-‬ مسئله درمان اتباع خارجی پناهنده در ایران که بیشتر آنان را پناهجویان افغان تشکیل می دهند همواره یک چالش بوده است. وزیر وقت در زمان دیدار با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به روشنی به بیان اینکه افغان ها از هیچ پوشش بیمه ای برخوردار نیستند اشاره نمود و از این کمیساریا خواست حمایت جدی تری از بیمه درمان پناهندگان داشته باشد.
اخباری از تخصیص بیمه به اتباع مهمان وجود دارد. گزارش هایی جسته و گریخته ای هم مبنی بر دریافت بیش از حد تعرفه در هزینه های درمان از این افراد، شنیده می شود که بدون بررسی دقیق قابل راستی آزمایی نیست.
در کل چنانکه شرح داده شد و وجود نکات مختلف و بعضا متباین، به نظر می رسد که مسئله درمان در اتباع مهمان با ابهامات و مشکلاتی روبه رو است.
اتباع خارجی ایران اکثرا مهمانان و هموطنان افغان هستند.
این مهاجران ساکن در ایران سه دسته اند: یک دسته آمایشی نام دارند و پناهنده حساب می شوند، دسته دوم افراد دارای گذرنامه هستند که با ویزا در ایران حضور دارند و دسته سوم مدارک شناسایی ندارند و خصوصا این گروه برای دریافت خدمات، از جمله خدمات درمانی با مشکل مواجهند؛
ورود ویروس کرونا و پاندمی آن در جهان مشکل اتباع مهمان را نیز در زمینه ی درمان پیچیده تر کرده است.
سفیر افغانستان در تهران از شکایت هایی در شبکه های اجتماعی مبنی بر عدم پذیرش بیماران افغان در بیمارستا‍ ن های ایران سخن می گوید که سفارت "به دقت بررسی و با مراجع ایرانی" در میان گذاشته است، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز تکلیف و وظیفه انسانی دستگاه های ارائه کننده خدمات پزشکی را رفع مشکلات درمانی اتباع خارجی دانسته است. معاون درمان ستاد ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار