زندگی؛ از نو !

دریافت خبر : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹:۴۹
زندگی؛ از نو !
اینجا زندگی جاریست، عشق موج می زند، شاید مردم از برخی امکانات هم محروم باشند اما از زندگی لذت می برند و با همان صفا و صمیمیت مثال زدنی به استقبال بهار می روند. اینجا «قلعه گنج»، شاید روزی محروم ترین نقطه سرزمین مان بوده اما امروز در اینجا «زندگی از نو» در جریان است و مردم با هم و در کنار هم رویاهایشان را جست وجو می کنند.


[ مشاهده متن کامل زندگی؛ از نو ! فارس نیوز ]