به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ابنا رییس شورای راهبردی روابط خارجی درباره ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم های شورای امنیت از جمله تحریم تسلیحاتی ایران گفت: این ادعای آمریکا آن قدر بی مبنا و بی معناست که حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز آن را غیرمشروع می دانند؛ زیرا با خروج آمریکا از برجام حقی برای آن رژیم در استفاده از بند ماشه در برجام یا قطعنامه ۲۲۳۱ قائل نیستند.
"سید کمال خرازی" تصریح کرد: البته آمریکا که با سیاست یکجانبه گرایی خود اهمیتی برای نهادهای بین المللی قائل نیست و با زورگویی تلاش دارد سیاست های نامعقول خود را بر دیگران تحمیل کند، به منظور اجرای خواست نامشروع خود در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نیازی به تمسک به قطعنامه های شورای امنیت ندارد، چنانکه الان هم از طریق تهدید دیگران به تحریم های ثانویه قصد دارد جلوی معاملات تسلیحاتی ایران را بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که پاسخ ایران به اقدامات آمریکا چه خواهد بود؟ گفت: ایران براساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد درباره حق ذاتی دفاع از خود مجاز است بی درنگ پاسخی قاطع به هرگونه اقدام تجاوزکارانه آمریکا به بهانه بازگشت قطعنامه های لغو شده در قطعنامه ۲۲۳۱ بدهد. آن ها می دانند که ایران در دفاع از حقوق خود مطلقا کوتاه نمی آید و این را بارها در عمل به اثبات رسانده است.
رییس شورای راهبردی روابط خارجی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیست؟ گفت: برای ایران فرق ندارد چه کسی در نوامبر انتخاب خواهد شد، برای ما سیاست های آمریکا ملاک عمل خواهد بود. البته دوره ریاست ترامپ از این جهت مهم بود که ماهیت آمریکا برای جهانیان به خوبی آشکار شد. امروز پوچ ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار