نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، از پیشنهاد و ثبت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت جهت ممانعت از استخدام های غیرقانونی و تبدیل وضعیت تمام نیروهای قراردادی در دستگاه های اجرایی در قالب رسمی و پیمانی خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی  در تشریح جزییات طرحی که با عنوان  ساماندهی استخدام کارکنان دولت  به ثبت رسانده است، به خانه ملت، گفت: امروز یکی از مطالبات کارکنان دولت فعال در دستگاه های اجرایی رفع تبعیض و بی عدالتی موجود در نوع قراردادها و پرداخت حقوق ها است؛ به نحوی که دو نفر در شرایط یکسان یک خدمت ارائه می دهند؛ اما چون نوع قراردادهای آنها متفاوت است، حقوق های متفاوتی نیز دریافت می کنند که این یک ولنگاری در نظام اداری کشور محسوب می شود.
نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: واژه های خلق الساعه از جمله رسمی، قراردادی، شرکتی، پیمانی، حجمی، خرید خدمت و عناوین مختلف دیگری که همه زمینه بی عدالتی در نظام اداری کشور را فراهم کرده است، از سوی دیگر جذب نیرو به بهانه شرکتی از طریق رابطه در دستگاه های اجرایی هم مانعی در مسیر رعایت عدالت و توزیع فرصت های شغلی است.
وی تصریح کرد: ما برای رفع این معایب در جهت برقراری یک نظام عادلانه در حوزه استخدام و پرداخت حقوق، جلوگیری از آسیب های ناشی از تنوع قراردادها و تامین امنیت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی طرحی را در قالب یک فوریتی آماده کردیم که در سامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است.
تعیین سازوکاری برای اصلاح قرارداد نیروهای کارموقت
گودرزی خاطرنشان کرد: این طرح برکات و مزایای زیادی دارد که بخش قابل توجهی از مطالبات جامعه کارکنان کشور را تامین می کند، کما اینکه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار