معصومه ابتکار: اعلام آمادگی آمریکا برای مذاکره، انداختن توپ در زمین ایران است و ما باید یک استراتژی صحیح برای مواجهه با این موضوع داشته باشیم

دولت چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۳