عبدالرضا کاهانی، کارگردان سینمای ایران در واکنش به اقدام برخی هنرمندان در تحریم جشنواره سی و هشتم فجر نوشت: 
برای من که سال هاست اعلام کرده ام به جشنواره ی دولتی فجر فیلم نمی دهم؛ دشوار نیست که به فیلم سازان حاضر توصیه کنم -به احترام مردم عزادار و به تبعیت از پیشکسوت سینما آقای مسعود کیمیایی-از حضور در جشنواره خودداری کنند.
می دانم تصمیم سختی است اما حداقل کاری است که می توان انجام داد.
برترین ها

سرخط اخبار