یک قطعه ساز بزرگ، ایران خودرو را گروگان گرفت

عصر ایران دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۴:۳۲

یکی از قطعه سازان بزرگ با ایجاد انحصار در تامین قطعات ایران خودرو در مواقع خاص اقدام به توقف تامین قطعه، خواباندن خطوط تولید خودرو و باج خواهی از ایران خودرو می کند. نکته قابل توجه این است که مالک این شرکت بزرگ قطعه سازی مدیر برتر جهادی سال 1397 نیز بوده است.
به گزارش ایسنا، سال ها است که عموم جامعه قطعه سازی و برخی کارشناسان صنعت خودرو از انحصار ایجاد شده در تامین قطعات دو خودروساز بزرگ داخلی به خصوص در تامین برخی قطعات خاص و های تک و فساد ناشی از آن، انتقاد می کنند.
این انحصار باعث شده که دو سه شرکت بزرگ قطعه سازی به ابرشرکت های تامین کننده قطعات دو خودروساز بزرگ داخلی تبدیل شده و انحصار ایجاد شده را به اهرمی برای اعمال فشار و اصطلاحا اخاذی از خودروسازان بزرگ تبدیل کنند.
برخی کارشناسان مستقل داخلی معتقدند که همین انحصار و فساد ناشی از آن نیز باعث شده هزینه های تمام شده تولید خودرو در کشور افزایش یافته و خودروهای داخلی با قیمت بالاتری به دست مصرف کنندگان برسد.
در جدیدترین رویداد در این زمینه شنیده شده که اخیرا برای مدتی خطوط تولید گروه صنعتی ایران خودرو به دلیل توقف تامین قطعه از سوی یکی از این قطعه سازان بزرگ، متوقف شده است.
در این ماجرا مالک این شرکت قطعه سازی بزرگ با عدم تامین قطعه ای که در انحصار دارد، تمام خطوط تولید ایران خودرو را برای مدتی متوقف کرده است. او مالک شرکتی است که تامین قطعات سیستم های سوخت رسانی خودرو را به طور انحصاری در اختیار دارد و در روزهای اخیر ضربه خود را از طریق عدم تامین قطعات سوخت رسانی به صنعت خودروی کشور وارد کرده است.
طبق اطلاعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، این فرد از سال 95 با یکی ...

سرخط اخبار