اقتدار و امنیت ایران مدیون جانفشانی مرزبانان

ایرنا پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۷
تهران - ایرنا - امنیت امروز مرزهای ایران در کنار بی ثباتی های منطقه و درگیری و ناامنی های اطراف کشورمان ، مرهون با هم بودن و در کنار هم بودن مرزبانان ، نیروهای امنیتی، مرزنشینان و مردم است که در صفی متحد از کیان ایران اسلامی دفاع و صیانت می کنند.

مرزبانان، چشمان بیداری هستند که شبانه روز از نماد حاکمیت ملی این کشور یعنی مرزهای پهناور آن مراقبت و محافظت می کنند تا ایرانیان بتوانند معنای واقعی امنیت را دریابند.
هر چند بسیاری از مردم به چشم مرزبانان را نمی بینند اما امنیت و راحتی خیالی که دارند منشاء حضور و هوشیاری آناان در مناطق مرزی کشور است .
آن هنگام که مردان بی ادعا در دورافتاده ترین نقاط مرزی وظیفه خود را انجام می دهند و ما بی هیچ دغدغه ای به زندگی و فعالیت های روزانه مشغولیم.
امنیت حاکم بر مرزها، امنیت و رونق اقتصادی را برای یک کشور به ارمغان می آورد، از آنجا که مرزها دارای تاثیرات مستقیم بر استقلال و تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، امنیت داخلی، اوضاع اقتصادی، فرهنگی، دیپلماسی و نیروهای مسلح آن کشور و کارکردهای آن دارد ، پس اهمیت مرزبانی به مفهوم کلی نظارت و کنترل تحرکات انسانی و دگرگونی ها و تغییرات، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
ایران اسلامی ، امروز وامدار قهرمانانی است که در راه افزایش امنیت در روزهای سرد و گرم با قلبی که دعاهای مردم ایران زمین به آنان قوت می بخشد، خدمت می کنند. دستی به نشانه احترام بلند می کنیم و درود می فرستیم بر همه مرزبانانی که لباس رزم بر تن دارند و نشان مهربانی بر دل که شهدای بسیاری را تقدیم این مرز و بوم کرده اند .
* شهدای مرزبانی
تعداد مرزبانان ایرانی اعم از نیروهای پلیس مرزبانی ، سپاه پاسداران ، بسیج و نیروهای امنیتی که در درگیری های مرزی با اشرار یا گروهای سیاسی معارض مسلح در سالهای گذشته به شهادت رسیده اند بالغ بر دهها نفر است.
در آخرین اقدام کور و یکی از حملات تروریستی گروههای غیر قانونی و مورد حمایت حکام منطقه و استکبار جهانی در اواخر ...