پژوهش های سلامت هدفمند نیستند/چالش های پژوهش در بیماری های ضایعات نخاعی

ایسنا چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۹
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی با بیان این که پژوهش در حیطه سلامت هدفمند نیست، گفت: تحقیق ها باید به گونه ای باشد که بار هزینه درمان را کاهش دهد. اگر پژوهش های ما هدفمند باشد با بودجه موجود هم می توان پژوهش های درست انجام داد.

دکتر محمود رضا حاجی قاسم در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بخشی از پژوهش های مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی، بررسی ضایعات نخاعی تروماتیک است گفت: ضایعات نخاعی به دو دسته تقسیم می شود، دسته اول ضایعات نخاعی هستند که بر اثر آسیب ایجاد می شود و دسته دیگر مثل بیماری ALS به آسیب ها ارتباطی ندارد .
وی در عین حال یادآور شد: در این مرکز یک درمانگاه هم وجود دارد که عموماً بر روی جلوگیری از عوارض ثانویه به دنبال ضایعه نخاعی تمرکز دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه از سلول های بنیادی در پژوهش های مرتبط با ضایعات مغزی و نخاعی زیاد استفاده می شود گفت: در حال حاضر طرحی درباره ضایعات نخاعی در دست داریم که در آن از سلول های بنیادی استفاده می شود. این طرح در مراحل اولیه قرار دارد.
وی ادامه داد: در پژوهش ها، هنگامی که سلول های بنیادی در فاز حاد تزریق شدند حدود ۸۰ درصد آن ها در محل تزریق از بین رفتند چون در فاز حاد سیستم بدن یک واکنش شدید التهابی دارد و هر چه سر راه قرار دارد را نابود می کند. پژوهش هایی انجام شده که سلول های بنیادی را در فاز مزمن تزریق کنیم. نتایج در این خصوص نه در ایران و نه در دنیا چندان درخشان نیست چرا که در فاز مزمن خیلی سخت می توان ضایعه ای را درمان کرد. ما در بحث حاد پروژه ای را طراحی کردیم و به دنبال این هستیم که فاز تخریب در ضایعه نخاعی را به تأخیر بیاندازیم تا بتوانیم از سلول های بنیادی خود در زمان مناسب استفاده کنیم و از سلول های بنیادی به گونه ای استفاده کنیم که تأثیر خود را بگذارند. نوع سلول، تعداد سلول، مکان و دفعات تزریق و راه تزریق آن بسیار مهم است و نیاز است که این فعالیت ها زیر ...

سرخط اخبار