چرا کاهش نرخ بیکاری برای مردم ملموس نیست؟

تابناک پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۷
کاهش نرخ بیکاری باعث شد تا رئیس جمهور روحانی در جلسه هیات دولت با اشاره به این که اشتغال در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات رشد داشته است، از همه دستگاه ها و بخش های مسئول در کشور به خاطر کاهش نرخ بیکاری در همه گروه های سنی تشکر و قدردانی کند.

از یک سو به نظر می رسد که نمونه آماری که برای تهیه گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در نظر گرفته می شود و یک درصد جامعه آماری می باشد، کوچک است و از سوی دیگر به نظر می رسد مبنای یک ساعت کار کردن در هفته مرجع برای شاغل شدن فرد شاخص مناسبی برای اشتغال فرد نیست و همین دو عامل اندکی لمس کاهش نرخ بیکاری برای مردم را دشوارتر کرده است. البته مدیرکل جمعیت مرکز آمار معتقد است آنچه درباره نرخ بیکاری بررسی و در سطح کلان قابل مشاهده است، شاید در حد یک خانوار مشاهده نشود.
به گزارش تابناک اقتصادی ، به تازگی مرکز آمار ایران نتایج گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال جاری را منتشر کرده است. این گزارش نشان می دهد که نرخ بیکاری در تابستان سال جاری 10.5 درصد بوده است. مقایسه این نرخ با نرخ بیکاری تابستان سال گذشته نشان از آن دارد که در تابستان سال جاری، نرخ بیکاری به میزان 1.8 درصد کاهش یافته است.
همین کاهش نرخ بیکاری باعث شد تا رئیس جمهور روحانی در جلسه هیات دولت مورخه 14 مهر ماه سال جاری با اشاره به این که اشتغال در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات رشد داشته است، از همه دستگاه ها و بخش های مسئول در کشور به خاطر کاهش نرخ بیکاری در همه گروه های سنی تشکر و قدردانی کند.
هر چند نرخ بیکاری در تابستان سال جاری کاهش یافته و رئیس جمهور بخاطر این کاهش نرخ بیکاری از همه دستگاه ها و بخش های مسئول در کشور قدردانی نموده است اما مردم نمود این کاهش را هنوز نتوانسته اند در جامعه لمس کنند. شاید برای بسیاری این پرسش مطرح شده باشد که چرا آمارها نشان می دهند که نرخ بیکاری کاهش یافته است اما مردم این کاهش را لمس نمی کنند؟
844 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار