دیواری که بخش هایی از فلسطین اشغالی را از هم جدا می کند و سال ها پیش حکم تخریب آن از سوی یک دادگاه عالی صادر شده بود، ولی رژیم صهیونیستی آنرا اجرا نکرد و این روز ها باعث نگرانی مرز نشینان و کرانه باختری شده است.
سرخط اخبار