برخی از افراد ابراز می کنند که ضرر ماسک بیش از فایده آن است اما متخصصان بهداشت توصیه می کنند که همیشه از آن استفاده کنید زیرا تأثیر آن در مهار شیوع ویروس تأیید شده و همین مزیت است که باعث می شود جراحان برای محافظت از بیمار از ماسک استفاد کنند.

سرخط اخبار