نقش سیاسی و اقتصادی چین در جهان

ایسنا چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴
یک استاد دانشگاه روابط چین و آمریکا را روابطی دانست که منقطع نخواهد شد زیرا چین برای توسعه هر چه بیشتر خود و دستیابی به ابرقدرت اقتصادی دنیا به فناوری های آمریکایی نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، شاهنده تمدن چینی را تمدنی کهن خواند و افزود: روابط ایران و چین نیز تاریخچه ای کهن دارد که در چهل سال اخیر بیشترین روابط را داشته اند. به باور این استاد مطالعات چین، چین تنها یک کشور نیست بلکه خاورمیانه کبیر و دومین قدرت اقتصادی دنیا و نخستین کشور توسعه یافته آسیایی و غیرغربی است. تولید ناخالص ملی این کشور به ۲۳ میلیارد دلار بالغ می شود. در جهان امروز، بدون مشارکت چین، هیچ اتفاق مهمی در جهان، چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاسی تحقق پذیر نخواهد بود. این در حالی است که تا چهل سال قبل این کشور در جهان جایگاهی نداشت.
وی روابط چین و آمریکا را روابطی دانست که منقطع نخواهد شد و گفت: چین برای توسعه هر چه بیشتر خود و دستیابی به ابرقدرت اقتصادی دنیا به فناوری های آمریکایی نیاز دارد. امروز، یک سوم دانشجویان شاغل به تحصیل در آمریکا را چینی ها تشکیل می دهند که غالب این افراد به کشور خود بازمی گردند. چین برای دستیابی به جایگاه امروزی خود از کمک های آمریکا بهره بسیار برده است. از سال ۱۹۷۹، آمریکا به چین کمک کرد به بازارهای جهانی دست یابد. امروز، دولت های آمریکا، چه جمهوری خواهان و چه دموکرات ها، افسوس فرصت هایی را می خوردند که در اختیار چینی ها قرار دادند و ناگزیر به رقابت با چین شده اند. نخست، به نظر می رسید دو کشور در حال همکاری با یکدیگرند، ولی در ادامه این همکاری به رقابت انجامید.
به باور دارد: صرف نظر از این که رئیس جمهور آینده آمریکا چه کسی باشد، روابط چین و آمریکا به شکل فعلی خود ادامه خواهد یافت، چنانچه در زمان اوباما نیز چنین بود. آمریکاییان از محصولات محلی چینی استفاده می کنند. اقتصاد آمریکا مستقل از چین عمل می کند و ...

سرخط اخبار