جاری شدن سیلاب در شهر ونیز ایتالیا که روی آب ساخته شده است، دوباره بخش های گسترد ه ای از آن را زیر آب برد. مقامات محلی ونیز اعلام کرده اند ارتفاع آب گرفتگی در این شهر به ۱۵۴ سانتیمتر رسیده است و میزان بالا آمدن سطح آب به قدری است که حدود ۷۰ درصد شهر را زیر آب برده است.
سرخط اخبار