رئیس کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی گفت: هیچ یک از وعده های داده شده برای همسان سازی حقوق کارگران بازنشسته انجام نشده است

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمد مسگری امروز در جلسه هم اندیشی نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی با سازمانها و نهادهای حوزه کار و امور اجتماعی استان با تأکید بر اینکه هیچ یک از وعده های داده شده برای همسان سازی حقوق کارگران بازنشسته انجام نشده است، اظهار داشت به دفعات، مجلس پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرده است، اما دولت ها از انجام آن سرباز زده و احدی هم از مجلس شورای اسلامی پیگیر علت عدم تحقق آن نبوده است.
وی موضوع همسان سازی حقوق کارگران بازنشسته و افزایش متناسب حقوق آنان را یادآور شد و گفت: تا زمانی که پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی صورت نگیرد، افزایش حقوق و همسان سازی در حد یک شعار خواهد بود.
مسگری با درخواست از نمایندگان استان آذربایجان شرقی برای پیگیری اجرای ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی اظهار داشت: امیدواریم نمایندگان این دوره فراتر از دوره های قبل و با جدیت به رفع مشکلات کارگران بازنشسته توجه کنند.

عناوین مهم خبری