تفویض برخی از اختیارات وزارت صمت بـه خانه های صنعـت نهایی شد

خبرگزاری تسنیم دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۱
در سال رونق تولید و در راستای تقویت و حمایت از تشکل های خصوصی برخی از اختیارات و تصدی های قابل واگذاری وزارتخانه به خانه های صنعت، معدن و تجارت نهایی شد.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در جلسه ای که با حضور معاون طرح و برنامه و رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت و خانه های صنعت، معدن و تجارت هفت استان برگزار شد، موارد قابل واگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در هشت مورد به توافق نهایی رسید.
در این جلسه سعید زرندی گفت: سیاست و برنامه وزارتخانه و تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تفویض اختیار به خانه های صنعت، معدن و تجارت است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی از وظایف وزارتخانه قابل واگذاری است و تلاش داریم این مهم را در سال جاری که به نام سال رونق تولید نیز نام گذاری شده، اجرا کنیم.
زرندی افزود: استان هایی که خانه های آن ها آمادگی داشته و توانمندی و ظرفیت لازم را برای این کار داشته اند، با هم اندیشی با خانه صنعت، معدن و تجارت ایران انتخاب کرده ایم و در صورت موفقیت این طرح در همه استان ها نیز اجرایی خواهیم کرد.
معاون طرح و برنامه تأکید کرد: ما اعتقاد داریم بخش خصوصی توان انجام کارهای بزرگ را دارد و می تواند بخشی از وظایف و اختیارات وزارتخانه را برعهده گیرد. البته باید دقت لازم در این کار صورت گیرد تا زمینه برای واگذاری بیشتر اختیارات نیز فراهم شود.
وی افزود: بخش خصوصی توانمند قطعاً می تواند در همه عرصه ها از بخش دولتی موفق تر عمل کند و ما به این مهم باور داریم.
زرندی گفت: در گذشته مقاومت هایی برای واگذاری برخی از تصدی های قابل تفویض در وزارتخانه بود، اما هم اکنون شاهد هستیم مدیران وزارتخانه نیز از این رویه استقبال می کنند.
معاون طرح و برنامه تأکید کرد: در فرآیند واگذاری اختیارات، نظارت بر انجام فعالیت ها باید توسط خود خانه صنعت، ...