مراسم گلریزان در شیرخوارگاه آمنه

ایرنا چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰:۱۳

ایرنا-تهران-مراسم افطار و جشن گلریزان سازمان بهزیستی با حضور خیرین، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی در شیر خوارگاه آمنه برگزار شد.*7

سرخط اخبار