برخورد ویترینی اقتصاد با بازار سرمایه

بانکی پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲

به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی ترکیب بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که با وجود رشد بورس و بازار سرمایه در سال های گذشته همچنان فرصت رشد زیادی در بازار سرمایه به ویژه بازار بدهی وجود دارد.
چرا که با وجود رشد بیش از دو برابری اوراق قرضه نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، این نسبت برای ایران تنها حدود سه درصد است.
از این رو همچنان بار تامین مالی اقتصاد کشور به دوش بانک ها است و تنها حدود ۱۱ درصد به بازار سرمایه اختصاص داشته است.
به این ترتیب با وجود افزایش حضور بازار سرمایه طی سال های اخیر در تامین مالی کشور، همچنان پتانسیل بیشتری در جهت رشد بازار سرمایه به منظور کمک به تامین مالی صنایع و رونق تولید دیده می شود و بازار مذکور این ظرفیت را دارد تا با توسعه بیشتر، زمینه ساز تسریع در رشد اقتصادی شود.
واحد تحقیق و توسعه شرکت بورس در پژوهشی به قلم حمید اسکندری، آرمین صادقی عدل و مهدی ذوالفقاری ضمن تشریح نقش بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی، ساختار بازارهای مالی و همچنین جایگاه بازار سرمایه در ایران و دیگر کشورها را مورد بررسی قرار داده و به موشکافی کارکردهای بازار سرمایه در اقتصاد و تولید ملی پرداخته است.
کارکردهای پنج گانه بازار سرمایه
در ادبیات اقتصادی، بازارهای مالی به عنوان جریان های هدایت کننده منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش تولید و مولد دارای نقش حیاتی در رشد اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایه گذاری، تثبیت متغیرهای پولی و مالی و در مجموع بهبود رفاه جامعه است.
اهمیت این بازارها به حدی بالا است که از آنها به عنوان شریان های اصلی اقتصاد یاد می شود.
در ...