نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فسادهای پنهان و آشکار برای مردم قابل تحمل نیست، گفت: از این منظر به مسؤولان دستگاه های اجرایی تاکید شده که مبارزه با فساد یکی از کلیدواژه های اساسی آنان باید باشد.

علی بابایی کارنامی امروز درباره اراده و جدیت مجلس یازدهم باتوجه به بیانات اخیر رهبری در بحث مبارزه با فساد و قطع کردن دست مفسد اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، اظهار کرد: یکی از رویکردهای قوای سه گانه براساس مطالبات رهبری بحث مبارزه با فساد است که به صورت جدی در مجلس یازدهم دنبال خواهد شد.
*فسادهای پنهان و اشکار برای مردم قابل تحمل نیست
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات در دستگاه ها فسادهای پنهان و آشکار بوده که برای مردم قابل تحمل نیست، افزود: از این منظر به مسوولان دستگاه های اجرایی تاکید شده که مبارزه با فساد یکی از کلیدواژه های اساسی آنان باید باشد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عزم مجلس جزم است که علیه فساد به صورت ریشه ای مقابله کند که این راه باید ادامه یابد، اضافه کرد: در این زمینه باید مدلی تعریف شود که به طور شعاری و یک روزه و دو روزه نباشد.
*اقدام عاجل در تدبیر لوایح و برنامه های مبارزه به فساد
بابایی کارنامی با اعلام اینکه در تدبیر لوایح و برنامه های مبارزه به فساد اقدامات عاجل در دستور کار است، تصریح کرد: باید دلیل فساد ریشه یابی شود و در این زمینه مجلس و دولت باید جدی تر ورود پیدا کرده و قوانین نیز فسادستیز باشد.
وی بیان کرد: یکی از مشکلاتی که داریم این است قبح فساد امروزه در جامعه شکسته شده که فضا باید منطقی و با حساب و کتاب باشد که در این زمینه ابزارهای مثل استیضاح، سوال، تذکر وکمیسیون های تخصصی اصل ۹۰ در دستور کار است.
*ضرورت همکاری مردم
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باتوجه به شانیت مجلس، باید ...

عناوین مهم خبری