نماز در دوران سربازی

دفتر مقام معظم رهبری سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۱

سؤال: نماز من در پادگانی که 22 کیلومتر با وطنم فاصله دارد و در مدت سربازی – حدود یک سال - باید به آنجا بروم و در آنجا کمتر از ده روز اقامت دارم، چگونه است؟ جواب: نماز شما در مسیر رفت و برگشت و در پادگان تمام است، مگر آن که ده روز در یک جا توقف داشته باشید و سفری انجام ندهید، که در این صورت در اولین سفر – هر چند مربوط به سربازی نباشد - نماز شکسته است و از سفر دوم به بعد، در سفرهای مربوط به سربازی نمازتان تمام است.

سرخط اخبار