این که از چه زمانی و به چه علت ریشه مردم ایران و توابع آن به آریایی ها نسبت داده شد چیز درستی معلوم نیست. ولی امروزه کاملا علمی و مستند ثابت شده که ایرانیان (همین چهار دیواری جغرافیای سیاسی امروزه مان) از ۱۰ هزار سال پیش تاکنون ایرانی بوده اند و با همین عنوان (یا لااقل با عنوان دینی «اِران» که جمع «اِر» که در زبان پهلوی یعنی مؤمن و اِران یا ایران یعنی «سرزمین مؤمنان») معروف شده اند. شاید قبول این تئوری علمی برای خیلی ها سخت باشد ولی دانشمندان علم ژنتیک به درستی ثابت کرده اند ایرانیان هیچ ارتباطی به آریایی هایی که از هفت تا پنج هزار سال پیش از سرزمین ها و استپ های سردسیر شمالی (روسیه فعلی) به سمت جنوب غربی و شرقی بلادشان (هند و اروپا) کوچ کردند نداشته و وجود واژه «آریا» در اوستا و نوشته های دینی باستان، می تواند یک تشابه واژگانی بین این قوم و آن واژه باشد. چه این که غربی ها (عمدتاً یونانیان) در نوشته های خود از ملل شرق یونان که پارسیان و مادیان سرزمین ایران می شدند با عنوان آریویی یا آرییا یاد می کردند که علت آن آمدن قوم آریایی از این سرزمین ها به سمت اروپا بوده است و نه تعلق داشتن این قوم به ایران. پس اول باید بدانیم که آریایی های کوچ رو قومی بودند که هزاران سال پیش فقط از ایران گذشته و به هند و اروپا رفتند نه این که در ایران ساکن شوند. البته بر کسی پوشیده نیست که نقش تاریخ نویسان و تاریخ سازانِ! یونانی در این بین بسیار پررنگ است که هر آنچه را دوست داشتند در قالب سندهای تاریخی به حکومت های خود و سپس به کسانی که با آکادمی های علمی یونان باستان سر و کار داشتند قالب کردند. از جمله ارتباط دادن ایرانیان و اقوام متمدن و تمدن ...

عناوین مهم خبری