ساعت 24-محمد صادق جنان صفت - گفت وگو، سخن گفتن و نوشتن از نیرومندترین مقوله هایی هستند که به آدمی و جامعه های انسانی توانایی داده اند تا از نادانی، ترس، ابهام و دشمنی با یکدیگر رها شوند. این مقوله های شریف به انسان ها دانایی و توانایی داده اند تا بتوانند راه سازگاری با طبیعت و نیز راه سازگاری با هم را هموار سازند.

آیا کسی می تواند روشنگری جان لاک برای گشودن گره های ذهنی آدمی برای سازگاری یا آدام اسمیت برای شناساندن دانش اقتصاد و ده ها اندیشمند دیگر را انکار کند؟ تجربه نشان می دهد آن گروه از جامعه ها که باشندگان آن بیشتر با هم سخن می گویند و نخبگان آنها بیشتر می نویسند و پیام های ذهنی و دانش خود را به جامعه انتقال می دهند با شتاب بیشتری به سازگاری می رسند .
در ایران شوربختانه نخبگان به دلایل گوناگون از سخن گفتن در روز روشن با شهروندان، با یکدیگر و با نهادهای قدرت دوری می کنند و این آیین را نمی شناسند. در سال های تازه سپری شده اما برخی استثناها در میان نخبگان به ویژه بازرگانان و صنعتگران و نیز اقتصاددانان پدیدار شده و با نوشتن و سخن گفتن نشان داده اند گلوگاه های کسب وکار در بخش کلان و در بنگاه داری را در دستور کار داشتند. محسن جلال پور رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و از بازرگانان سرشناس کرمان و ایران در میان همتایان خویش در این مسیر گام های بلندی برداشته و در رسانه های همفکر و نیز در شبکه های اجتماعی دردهای اقتصاد ایران را به خوبی واکاوی کرده و راه هایی برای عبور از دشواری ها ارائه می کرد. تا جایی که خبر دارم نوشته های آقای جلال پور از یک پشتوانه نظری روشن و نیز براساس انباشت تجربه خوانندگان قابل اعتنایی داشت و بازتاب مناسبی در رسانه ها و نیز در کانون های تصمیم سازی و تصمیم گیری داشت .
پویا ناظران اقتصاددان خوش اندیش و باشهامت و جوان ایرانی نیز در این دو سه سال تازه سپری شده با طرح بحث های جدی و برپایه جریان عمومی دانش اقتصاد برخی از مهم ترین گره های کور در سطح کلان و نیز رمزگشایی از بازارهای مهم مثل بازار ارز، بازار سهام و سیاست ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار