آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاح شد.

- اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.
روحانی: وزارت بهداشت شرایط آغاز فعالیت کسب وکارها با ریسک متوسط را مشخص کند
تأکید روحانی بر رعایت عدم جابه جایی های غیرضروری در کشور
دستور روحانی به دژپسند: عرضه سهام بنگاه های بزرگ در بورس شتاب بگیرد
هیئت وزیران در جلسه 24 فروردین 1399 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاحات بعدی آن را اصلاح کرد.
بر همین اساس، متن زیر به انتهای تبصره (2) بند (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 24198/ 41527 مورخ 7/2/1388 و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود:
تأیید شرط سابقه سکونت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری