عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد که کشور نیاز به واردات مبلمان ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن احمدیان در نشست خبری با اشاره به سهم 8 درصدی صنعت چوب و مبلمان از اشتغال کشور گفت: این صنعت نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و جزو صنایع زودبازده به شمار می رود. این در حالی است که به دلیل رکورد حاکم بر اقتصاد ایران و کاهش قدرت خرید مردم و صادرات 50 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی خالی است.
وی ادامه داد: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان در سال های گذشته برنامه ریزی عملیاتی را برای تدوین استراتژی صادرات به کشورهای مختلف آغاز کردند که برخی کشورها مانند عراق، روسیه، عمان، قطر، سوریه و کشورهای اوراسیا به لحاظ اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی که داریم می توانند جزو بازارهای خوب ما باشند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مبلمان افزود: با تغییرات نرخ ارز، صادرات از جذابیت زیادی برخوردار شد و فعالیت در این حوزه به خصوص برای عراق و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس افزایش یافت. با وجود چهار برابر شدن قیمت ارز طی دو سال گذشته اما قیمت مبلمان دوبرابر افزایش داشته است. با وجود آن که سال جاری واردات مبل ممنوع شده اما به لحاظ توسعه صنعت مبل در کشور، واردات به 1/0 کاهش یافته است و اگر دوباره واردات آزاد شود فکر نمی کنیم که بازار از مبلمان خارجی استقبال کند.
در این ادامه این نشست علیرضا عباسی رییس اتحادیه دورودگران و مبلمان تهران گفت: یکی از موضوعاتی که به تولید و صادرات آسیب زده برپایی فروشگاه هایی با نام نمایشگاه در سطح کشور و حتی پارک های تهران بوده است. مشکل دیگر آن است که واحدهای حاضر در این به ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری