درشمال غربی شهر شیراز و در کنار شهر باغ زیبایی از دوره قاجاریه باقی مانده که به باغ ارم مشهور است. وسعت باغ بیش از سه هکتار و از درختان مرکبات و سرو پوشیده شده است. این باغ در اختیار دانشگاه شیراز بوده و شامل چند بنای تاریخی و باغ گیاه شناسی است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری