بهار امسال برخلاف آنچه تصورش را داشتیم پر از دلتنگی است. شیوع ویروس کرونا شهر را تعطیل کرده و بوستان های معروف پایتخت را هم بسته اند. انگار زمستان سیاه قصد رفتن ندارد. باران امروز بهانه ای بود تا مردم برای زمان کوتاهی به خیابان ها بیایند و با ماسک هایی که تنها راه ایمنی آنهاست، پیاده روی کنند.
سرخط اخبار